مستربچ آنتی اکسیدان

مستربچ آنتی اکسیدان ،پلیمرها ترکیباتی هستند که به گرما،نیروی برشی و اکسیژن حساس می باشند.قرار گرفتن پلیمرها در معرض گرما و نیروی برشی در حین فرآیند خود به تنهایی می‌تواند باعث بریدگی در زنجیره های مولکولی و در نتیجه تخریب پلیمر و کاهش ویژگی های زیبا شناختی و عملکردی آن گردد.همچنین ،قرار گرفتن در معرض اکسیژن منجر به آغاز فرآیند اکسایش خود به خودی یا خوداکسایشی میگردد.این واکنش های تخریبی از طریق ایجاد رادیکال های آزاد در برخی پلیمرها باعث شکست زنجیرها(کاهش وزن مولکولی)و در برخی دیگر باعث اتصالات عرضی بین زنجیره ها(افزایش وزن مولکولی)شده و باعث ایجاد اثرات نامطلوبی همچون ایجاد ترک های سطحی ،تغییر رنگ (زرد شدگی محصول )کاهش خواص مکانیکی و غیره میگردند.در این راستا و برای جلوگیری و یا به تاخیر انداختن واکنش های تخریب اکسایشی پلیمرها که هم در طول فرآیند (پایداری کوتاه مدت)و هم در مدت مصرف (پایداری طولانی مدت )رخ می دهند٫از آنتی اکسیدان ها اسفاده می‌شود.آنتی اکسیدان ها ترکیبات آلی هستند که از طریق واکنش با رادیکال های آزاد و تجزیه آنها فرآیندهای تخریب را مهار می‌کنند .
مستربچ آنتی اکسیدان( کد SP500,SP550 )جلوگیری از تخریب پلیمر در دمای بالا
.حفظ خواص مذاب پلیمر در دماهای بالای فرآیندی
.حفظ شفافیت و جلوگیری از کدری سطح پلیمر
.حفظ خواص مکانیکی در مدت استفاده
.محافظت در برابر تغییر رنگ و زرد شدگی
.افزایش طول عمر پلیمر
.بهبود صافی سطح و جلوگیری از ایجاد ترک
.جلوگیری از ایجاد ژل در محصول

کاربردها:

.فیلم های گلخانه ایی
.لوله فشار قوی  پلی اتیلن
.لوله های آبیاری قطره ای
.لوله های PPRC
.فیلم پلی اتیلننوان با فونت ایران‌سنس