عمستربچ آنتی بلاک
لایه های مجاور در فیلم های پلی اتیلنی و پلی پروپیلنی،به علت نیروهای واندروالسی موجود در نواحی آمورف پلیمر به یکدیگرچسبیده و یا به اصطلاح بلاک میشوند.این عمر جدایش و استفاده از فیلم های دمشی را دشوار میکند. بهترین روش غلبه بر این مشکل استفاده از مستربچ آنتی بلاک یا آنتی بلاک-لیزکننده است.مستربچ آنتی بلاک با ایجاد یک لایه ی نازک بر روی سطح فیلم،نیروهای جاذبه واندروالسی بین دو لایه فیلم را از بین برده و از چسبیدن آن ها به یکدیگر جلوگیری می کند.شایع ترین عیب افزودن عوامل آنتی بلاک که بر پایه مواد معدنی هستند،کاهش شفافیت سطحی فیلم است که با انتخاب صحیح مواد وفرمولاسیون مناسب در کنار انجام فرایند صحیح میتوان تا حد زیادی این مشکل را بر طرف کرد.عملکرد آنتی بلاکی فیلم توسط تست تعیین خاصیت ضریب اصطکاک بر اساس آزمون Parallel Plain Method   ASTM D-3354 قابل برسی می باشد. پارس کالا نوین بر پایه تولید دانش بنیان،موفق به تولید مستربچ آنتی بلاک و آنتی بلاک-لیزکننده جهت مصرف در فیلم های PPوPE گردیده است.این مستربچ ها علاوه بر قدرت لیزکنندگی مناسب وبازشوندگی عالی به دلیل فرمولاسیون بهینه،دارای چاپ پذیری عالی و شفافیت بسیار بهتر از نمونه های مشابه خارجی و داخلی هستند.مستربچ آنتی بلاک ( کد BF500,BF550)مزایا:

.سهولت در جدا شدن دو لایه فیلم از یکدیگر
.سهولت در باز کردن فیلم رول شده
.سهولت در رول کردن فیلم
.کمک به رهایش قطعه از قالب
.افزایش خروجی در خطوط بسته بندی


کاربردها:

.قالب گیری محصولات بادی و تزریقی
.محصولات اکسترودی
.فیلم PE,PP
.ورق های PPنوان با فونت ایران‌سنس