مستربچ شفاف کننده
هموپلیمر پلی پروپیلن یک پلیمر نیمه کریستال می باشد که وجود این مناطق کریستالی در پلیمرباعث بهبود خواص مکانیکی،گرمایی و شیمیایی آن می شود.با توجه به اینکه معمولا پلی پروپیلن،سرعت بلورین شدن (Crystallization)کمی دارد،نواحی منظم(کریستالین)به نسبت به بزرگی در ساختار فیزیکی آن ایجاد می شود.فرآیند تبلور برای شروع نیاز به یک هسته اولیه دارد که در پلی پروپیلن معمولا نقص های موجود در ساختار پلیمر این نقش را ایفا می کنند (هسته گذاری). مادامی که اندازه بلور ها از طول موج نور مرئی بزرگ تر باشند،نور نمی تواند از ساختار سطحی عبور کرده و در نتیجه مواد پلیمری تار به نظر می رسد.


مستربچ شفاف کننده  ( کد N200,N250)


مزایا:

کاهش میزان کدری و افزایش شفافیت در قطعه تزریقی
.کاهش زمان سیکل در فرآیند تزریق
.افزایش استحکام کششی و مقاومت ضربه
.افزایش پایداری ابعادی
.ایجاد سطوح صاف تر


کاربردها:

.ظروف یکبار مصرف
.ظروف IML
.قطعات تزریقی
.قالب گیری بادی
.فیلم و ورقنوان با فونت ایران‌سنس