عمستربچ کمک فرآیند (PPA)

کمک فرآیندها Polymer processing aids )به عنوان ماده ای پوشش دهنده سطوح فلزی داخلی ماشین آلات و تجهیزات فرآیندی شناخته می‌شوند.این نوع مواد در پلیمر امتزاج ناپذیر بوده و در هنگام اعمال تنش برشی (shear stress)درون اکسترودر به صورت قطرات خیلی کوچک به بخش خارجی جریان مذاب مهاجرت کرده و پوششی را بر روی دیواره های فلزی اکسترودر و قالب تشکیل می‌دهند ،به طوری که تشکیل این لایه نازک ،حالت سرعت صفر (no-slip) را در نزدیکی دیواره قالب از بین برده و ضمن کاهش تنش وارده به مذاب پلیمری منجر به تغییر پروفایل سرعت در فصل مشترک فلز - پلیمر شده و در نهایت مقاومت سطحی را کاهش میدهد.این دسته از مستربچ ها به عنوان یک روان کننده (Lubricant)به مذاب پلیمر اجازه می‌دهند تا با اصطکاک و چسبندگی کمتری از درون اکسترودر و قالب عبور کرده و از انباشتگی پشت قالب جلوگیری به عمل می آورند
 کمک فرآیند PPA  ( کد PA810 ,PA910)


.حذف شکست مذاب
.کاهش انباشتگی و فشار پشت دای
.کاهش ایجاد ژل و رگه روی سطح محصول
.کاهش دماهای فرآیند
.کاهش اصطلاک و افزایش عمر ماشین آلات
.کاهش زمان و ضایعات هنگام تعویض رنگ
.صیقلی و صاف تر شدن سطح فیلم و محصولات اکسترودی
.بهبود خواص نوری و شفافیت سطحی محصول
.مصرف پایین انرژی و افزایش توان عملیاتی
.بهبود خواص فیزیکی محصول
.کمک به پراکنش بهتر مواد
.بهبود و تسهیل فرآیند تولید

کاربردها:

.لوله های آبیاری قطره ای
.لوله های فشار قوی پلی اتیلن
.صنایع سیم و کابل
.فیلم پلی اتیلننوان با فونت ایران‌سنس